subota, 21. svibnja 2016.

FRA IVAN ANČIĆ

Fra Ivan Ančić ( Ancio, Ancius, Aničić )-Dumnjanin je hrvatski teološki pisac iz Tomislavgrada ( Duvna ). Ančić je rođen 11. Veljače 1624. u selu Lipa ( župa Kongora ), u imućnoj obitelji Jure i Magdalene ( Mande ) Sučić. Osnovnu i srednju naobrazbu je stekao u samostanima velike bosanske provincije Bosne Srebrene, u Rami, Fojnici i Velikoj kod Slavonske Požege. Franjevački habit obukao je 1643. u Rami, a zaređen je 1646. u Velikoj. Studij filozofije i teologije završio je u Italiji. Na vlastitu želju, vraća se u domovinu, gdje je službovao kao propovijednik, župnik i lektor u različitim mjestima: Velika, Našice, Brod, Beograd, Rama, Tomislavgrad ili Duvno. Od 1663.-1669. Ančić djeluje kao župnik u visovačkom i ramskom samostanu. Prema zapisu iz 1671. Ančić je jedini svećenik i župnik na golemom prostoru tada opustošene duvanjske župe ( Kongora, Lipa, Mandino Selo, Oplećani, Županjac, Mokronoge, Kolo, Stpanjići, dok su ostala sela bila potpuno pusta ). Ančićevo djelovanje u Duvnu i provinciji Bosne Srebrene zbivalo se u vrlo teškom razdoblju osmanlijske tj. turske vlasti u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući dobrim odnosima sa kongorskim begovima Kopčićima, Ančić je uspio sagraditi župnu kuću u Kongori te je 1670. i 1671. župnikovao i brinuo se za katoličke vjernike u Kongori i Lipi. Pisao je „ dumanjskim „ ikavsko-štokavskim jezikom, služeći se latinicom u kojoj su prepoznatljivi elementi bosanice ( bosančice ). Također su poznati i rječiti njegovi prijevodi s latinskog. Osim tiskanih djela sačuvana su i dva u rukopisu. Prvo je djelo autobiografskog karaktera, a drugo je izvješće o stanju Bosne Srebrene. Umire u Anconi 24. srpnja 1685. u samostanu S. Francesco in Alto. O Ančiću je u njegovom rodnom mjestu Lipi održan i međunarodni simpozij, te je povodom toga u kapelici u mjesnom groblju otkrivena i spomen- ploča s likom ovog velikana.Spomen-ploču izradio je akademski slikar Ivica Gabrić.


Nema komentara:

Objavi komentar